scroll
IDO. Iedereen thuis in de digitale wereld
Annelies Koelewijn
Coördinator basisvaardigheden
In 2021 opende KopGroep Bibliotheken drie Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). Hier kunnen bezoekers terecht met vragen over online formulieren en applicaties van overheidsinstanties. De bibliotheek voorziet daarmee in een groeiende behoefte aan digitale ondersteuning.
Annelies Koelewijn is specialist basisvaardigheden bij KopGroep Bibliotheken. Ze vertelt: “De dienstverlening van uitvoerende instanties is de afgelopen jaren steeds meer digitaal geworden. Het gaat hier om organisaties als het CBR, de Belastingdienst, het UWV en het CAK. Mensen die bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring willen aanvragen om hun rijbewijs te verlengen, moeten dat online doen. En wie een uitkering krijgt, geeft digitaal door hoeveel uur hij heeft gewerkt. Een deel van de Nederlanders kan daar niet goed in meekomen.”
Ondersteunende rol
Al sinds 2018 zet de overheid in op digitale inclusie. Haar dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn. De opening van zogenaamde IDO’s gaat daarbij helpen. Annelies: “Wanneer je een digitaal formulier in moet vullen, komen daar zowel leesvaardigheid als digitale vaardigheden bij kijken. De genoemde overheidsinstanties zijn in gesprek gegaan met de Koninklijke Bibliotheek om te kijken of bibliotheken daarin een ondersteunende rol konden spelen.”

‌De eerste IDO’s van KopGroep Bibliotheken openden in Den Helder (School 7) en Hollands Kroon (Anna Paulowna en Wieringerwerf). De drie locaties hebben inloopspreekuren opgezet in samenwerking met maatschappelijke organisaties.‌
Annelies: “Je kunt een bezoeker van het IDO helpen met zijn specifieke probleem en weer laten gaan, maar vaak zit er een vraag achter de vraag.” De overheid gaat ervan uit dat bibliotheken doorverwijzen naar maatschappelijke organisaties. Annelies: “Voor ons was het logisch om meteen te gaan samenwerken. De vrijwilligers van de IDO’s komen in Den Helder van MEE & de Wering en in Hollands Kroon van Wonen Plus Welzijn. We werkten al nauw met ze samen in het Taalhuis en bovendien boden zij al digitale ondersteuning in hun eigen steunpunten. Ze hebben meer oog voor onderliggende problematiek dan medewerkers van de bibliotheek en bovendien is doorverwijzen dan niet meer nodig. Bezoekers zitten al op de juiste plek.”
Geregeld
Een vraag achter de vraag kan bijvoorbeeld te maken hebben met laaggeletterdheid. Daarvoor is het Taalhuis. Annelies: “Digitale geletterdheid hangt nauw samen met lezen en schrijven. De Taalhuismedewerker begeleidt mensen met een specifieke vraag naar de juiste hulp. Dat kan een opleiding van het ROC zijn, een cursus bij het Internationaal Vrouwencentrum, een vrijwillig taalmaatje, het Taalcafé of misschien wel een cursus Klik & Tik, die zich helemaal richt op digitale vaardigheden.” Deze cursus is ook in 2021 weer goed bezocht. Annelies: “Opvallend was de groeiende interesse in de vervolgcursus. Daarin wordt onder meer het gebruik van DigiD behandeld. We konden duidelijk zien dat men door de pandemie een veel grotere urgentie voelde daarin thuis te raken.”

Ons eerste IDO opende op 7 september in School 7. Er stonden direct bezoekers op de stoep. Hoe belangrijk de ondersteuning is, bleek ook toen de overheid het coronatoegangsbewijs aankondigde. Het liep storm. Annelies: “Dat zorgde best even voor chaos, vooral omdat er een formulier zou moeten zijn dat we helemaal niet hadden ontvangen. Maar goed, we hebben het heel goed opgelost en konden alle bezoekers van dienst zijn. In zo’n situatie ga je ervoor en helpt iedereen elkaar om het geregeld te krijgen.”

De functie van de bibliotheek is aan het veranderen. Annelies: “Voorheen ging je naar de bieb omdat je kon lezen en schrijven. Nu kun je er ook terecht als je dat juist niet zo goed kan. Het is goed om te merken dat mensen de weg steeds beter weten te vinden.”