scroll
“Het werd tijd om naar binnen te kijken”
Desiree van Ham
HR specialist
KopGroep Bibliotheken groeit. Niet alleen in het aantal medewerkers en in de dienstverlening, maar ook als organisatie. In 2021 werden grote slagen gemaakt op het gebied van HR. Desiree van Ham, vertelt. “We kijken vooruit, met oog voor de klant en voor elkaar.”
Binnen nu en vijf jaar zal een derde van de medewerkers van KopGroep Bibliotheken met pensioen gaan. Dat klinkt als een aderlating. Desiree: “Deze medewerkers nemen ontzettend veel kennis met zich mee. Dat is natuurlijk heel jammer. Tegelijkertijd biedt het ook een mogelijkheid om nieuwe mensen aan ons te binden en de organisatie anders in te richten. We werken bijvoorbeeld steeds meer in teamverband en in dubbelfuncties. Dat geeft gelegenheid tot sparren. We bouwen op deze manier met elkaar aan een nog betere dienstverlening.”
Behoeftes en beloften
De organisatie KopGroep Bibliotheken liep altijd vrij soepel. HR werd indien nodig van buitenaf ingezet. Toch kozen we in 2019 voor een interne afdeling. Desiree: “Door bezuinigingen konden we nooit eerder zo veel investeren in de ontwikkeling van ons personeel. Nu kan dat wel. We zijn altijd heel goed in naar buiten kijken, naar de bezoekers, maar het werd tijd om ook naar binnen te kijken. Wat leeft er bij medewerkers en vrijwilligers? Wat hebben ze nodig?”

Zo kwam er nieuw HR-beleid. Het kernteam en de leidinggevenden gingen samen op zoek naar de behoeften van medewerkers en de bijhorende beloften die KopGroep Bibliotheken hen kon doen. “We hebben eerst ingezet op de betaalde medewerkers, de volgende stap is het herijken van ons vrijwilligersbeleid. Met bijna 270 mensen vormen zij een heel belangrijk onderdeel van de organisatie.”
Op basis van gesprekssessies werden vier kernwaarden geformuleerd. Desiree: “Waarden die we willen uitstralen naar buiten en onderling. Dat zijn: Betrokken, Bekwaam, Betrouwbaar en Behulpzaam. Voor bezoekers willen we een baken zijn. Een plek waar ze terecht kunnen. Onder collega’s is het gevoel sterk dat we het samen doen. Iedereen mag meepraten en iedereen zet de schouders eronder. Het verschil met voorheen is dat we nu beter in staat zijn te kijken wat er mogelijk is. De gemeenten hebben in coronatijd gezien hoe belangrijk de bibliotheek is. We krijgen meer subsidie. Daardoor kunnen we ook meer doen.”
Synergie en energie
KopGroep Bibliotheken vormde een HR-visie waarin alle (ook vrijwillige) medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Zo deden in 2021 dertien medewerkers de BOB, de basisopleiding bibliotheek. Behalve bibliothecaire vaardigheden leverde dat nog iets anders op. “Synergie. Medewerkers van verschillende vestigingen werken normaal niet veel samen. In de opleiding kwamen de verschillende vestigingen bij elkaar, wat enorm bijdroeg aan de teambuilding.”

Ook in 2022 zullen nog nieuwe mensen worden aangenomen. In plaats van vertrekkende collega’s, maar ook in nieuwe functies. Desiree “We hebben de formatie uit kunnen breiden onder andere op het gebied van digitale vraagstukken. De komende tijd hopen we intern een aantal vacatures uit te zetten en daarnaast nieuwe mensen te werven. De sollicitatiecommissie bestaat trouwens deels uit mensen van de werkvloer. Ook de keuze voor nieuwe collega’s willen we zo veel mogelijk samen maken.”

Desiree is blij met de stappen die de afgelopen tijd zijn gezet. Meer overleg met medewerkers, een samen geformuleerde visie op de toekomst, een organisatie en medewerkers die zich mogen ontwikkelen en een bibliotheek die meegroeit met zijn tijd. Bovendien werd er een medewerkersonderzoek afgenomen dat de gekozen koers ondersteunt. “Het was fijn om feedback te krijgen over de dingen die ons nog te doen staan, maar over het geheel genomen scoorden we ontzettend goed ten opzichte van het landelijke gemiddelde.” En dat is in alles te merken. “Er heerst een positief gevoel. Een medewerker formuleerde het heel mooi: Het kabbelde altijd wel, maar nu is de motor aangezet. We hebben nieuwe energie.”